อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเกิดขึ้นจาก ความตั้งใจ และความคิด ของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆที่ท่านผู้ก่อตั้งมีความศรัทธายกย่องในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ ของไทย จึงได้เริ่มก่อตั้งโครงการอุทยาน หุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมา...
 
 
 
 
 
กิจกรรมประจำเดือนมกราคม
10 - 11 มกราคม 2558
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์
19 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม
4 มีนาคม 2558
 
 
 
 
บริษัท อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จำกัด
41/1 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม-ดำเนินสะดวก
ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
ช่องทางติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 032381401 , 032381404  โทรสาร : 032381403
เว็บไซต์  : www.scppark.com  อีเมล์ : scp_2549@hotmail.com